“คลอโรฟิล” Blog Mansory - truechlorophyll

Blog Mansory

วิถีชีวิตในปัจจุบันและสิ่งกระตุ้น

สำหรับวิถีชีวิตในปัจจุบันของคนเรานั้น ต้องเรียกได้ว่ามีสิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้ามากมาย ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมเอามากๆ เช่น จากที่เคยนอนแต่หัวค่ำ

ดูแลดวงตา

ชีวิตยุคไอที การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย
เพื่อทำงาน หรือติดตามข่าวสาร จำเป็นต้องใช้สายตาจ้องมองเป็นเวลานาน การดูแลสุขภาพดวงตาจึงเป็นสิ่งสำคัญ

อนุมูลอิสระ (อังกฤษ: radical หรือมักใช้ว่า free radical) คือ

อนุมูลอิสระ (อังกฤษ: radical หรือมักใช้ว่า free radical) คือ อะตอม โมเลกุลหรือไอออนซึ่งมีอิเล็กตรอนเดี่ยวในวงนอกสุด (unpaired valence electron) หรือการมีจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นแบบเชลล์เปิด (open-shell electronic configuration)

ฉันจำเป็นต้องรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระไหม ?

ทุกลมหายใจเข้าออกของคุณก่อให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้น ซึ่งอนุมูลอิสระนี้เป็นโมเลกุลที่สามารถทำลายเซลล์โดยไม่อาจควบคุมได้

Back to Top
Chinese (Simplified)EnglishLaoThai