อนุมูลอิสระ (อังกฤษ: radical หรือมักใช้ว่า free radical) คือ

chlorophyll+vitaminC / chlorophyll / อนุมูลอิสระ (อังกฤษ: radical หรือมักใช้ว่า free radical) คือ

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
Chinese (Simplified)EnglishLaoThai